Obeya Academy

 
 

Obeya erbjuder öppna kurser under våren för dig som vill vässa dina kunskaper inom kommunikation, lobbying och opinionsbildning.

 
 
 

NORMKRITISK KOMMUNIKATION

 

En kurs om hur du kan påverka de strukturer som finns i samhället med hjälp av inkluderande kommunikation. Hur kan du bredda din målgrupp, undvika att göra fel, hitta nya affärsmöjligheter och få fler i samhället att känna sig inkluderade. Handfasta tips och strategier på hur du kan bli medveten om de normer som finns och bryta mot dem för att kunna kan skapa kommunikation som ligger rätt i tiden.

Läs mer och anmäl dig här.

 
 
 

LOBBYING OCH OPINIONSBILDNING

 

En kurs för dig som vill påverka beslut eller få upp din fråga på den politiska dagordningen. Vi ger dig konkreta verktyg för hur du gör en korrekt lägesanalys, läser av det politiska läget och initierar kontakt med politiker och beslutsfattare. Du får lära dig att ta fram en strategi och konkret handlingsplan samt hur du framför dina konkreta åsikter till beslutsfattare för att underlätta deras arbete.

Läs mer och anmäl dig här.

 
 
 

Kostnadseffektiv kommunikation

 

Den här kursen ger dig praktiska kunskaper i verktyg som underlättar din vardag och strategier på hur du kan förvalta din kommunikationsekonomi på bästa sätt. Tyngden ligger på digital kommunikation då det ofta är den som är mest kostnadseffektiv.

Läs mer och anmäl dig här.