Canan börjar på politikerskolan

Politikerskolan Höj Rösten har kört i gång med sin första kull elever och Canan Yasar är en av dem.

Vad hoppas du få ut av utbildningen?

– Jag hoppas på att få en bättre förståelse för politiska processer. Utvecklingen i Sverige skrämmer mig, framförallt vad gäller utanförskapet som syns allt tydligare. Jag som har möjlighet att kunna påverka kan inte bara stå och titta på. Därför tror jag att kombinationen av min yrkesroll som kommunikatör och det jag får lära mig i politikerskolan kan bidra till att göra världen till en bättre plats.

Dagens Opinion den 1 april 2016

canan yasar