Solna stad väljer Obeya för ökad mångfald i byggbranschen

Solna Stad tar hjälp av Obeya i projektet Sverige bygger ut för att öka mångfalden i byggbranschen. Projektet sträcker sig över tre år och syftar bland annat till att få in fler kvinnor och nyanlända personer på vuxenutbildningarna.

– Om vi ska lyckas bygga bort den bostadsbrist vi har i dagsläget måste vi bli bättre på att attrahera nya målgrupper till byggbranschen. Obeyas kunskapsbredd och engagemang för mångfald tilltalade oss direkt, säger Zandra Lövgren, projektledare för Sverige bygger ut. 

Samarbetet inleddes i höstas där Obeya är strategisk kommunikationspartner i projektet, som Solna stad driver tillsammans med kommunerna Nacka, Värmdö och Sundbyberg samt Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

– De utmaningar som Sverige bygger ut vill lösa är oerhört viktiga för såväl Stockholm som resten av landet och därför är vi väldigt glada för uppdraget. Vi ser fram emot att vara delaktiga i den här utvecklingen, säger Maria Hazard, vd på Obeya.

Bristen på arbetskraft beror dels på att få känner till vilka olika typer av tjänster som faktiskt finns i byggbranschen och att allt fler söker akademiska utbildningar. Men många undviker också att söka sig till byggbranschen på grund av bristande trygghet och jämlikhet på arbetsplatserna, något som projektgruppen bakom Sverige bygger ut menar måste åtgärdas snarast, för att kunna nå målet med 600 000 bostäder till 2025.

canan yasar