Kramfors kommun väljer Obeya

Kramfors kommun tar nu liksom många andra kommuner ett krafttag för att stärka sin strategiska kommunikation. Kommunen har upphandlat Obeya, en byrå som motsvarar de krav som ställdes i upphandlingen, och drar successivt igång ett samarbete.

– Kramfors kommun är framgångsrik i flera av de kommunala verksamheterna och bolagen, men vi har inte varit duktiga nog på att förmedla det i sin helhet till våra invånare. Att kommunicera våra framgångar och utmaningar på en mer strategisk nivå är en av de prioriteringar vi behöver göra för att nå fram till de som besöker, lever, bor och verkar i vår kommun och samtidigt stärka vår attraktionskraft. Vår bedömning är att Obeya har den kreativa och strategiska höjd som vi efterfrågar, säger Tillväxtchef Susanne Königson.

Samarbetet inleds i maj och sträcker sig två år framåt med möjlighet till förlängning under två år.

– Vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Kramfors kommun som har allt från en tydlig vision, väl upparbetade kommunikationskanaler till över 240 verksamma ambassadörer bland deras invånare. Det ger oss finfina möjligheter att hoppa direkt på utmaningarna, säger Annika Miscevic, pr-strateg på Obeya.

 canan yasar