Medrasist för Teskedsorden

Rasistiska och intoleranta åsikter breder ut sig och främlingsfientligheten normaliseras. Forskning visar att tystnad är en grogrund för fördomsfulla åsikter som kan leda till begränsade fri- och rättigheter för oss alla. Därför behövde vi skapa något som ger människor mod att våga säga ifrån.

Vi lanserade begreppet medrasist – genom att mynta begreppet, och prata om de tysta åskådarna på det viset, ville vi poängtera vikten av att säga ifrån. Det är oerhört allvarligt att tyst se på när ett övergrepp eller övertramp begås, utan att avbryta eller påtala det.

Begreppet lanserades med en debattartikel i Dagens Nyheter fredagen innan Almedalsveckan som fick stor spridning över hela landet. Vi genomförde även en undersökning som visade att hälften är medrasister när andra utrycker rasistiska åsikter. Två av fem svenskar, 44 procent, uppger att de en eller flera gånger har varit i en situation det senaste halvåret där någon agerat eller uttryckt sig rasistiskt. Av dessa uppger över hälften, 52 procent, att de inte sagt ifrån. Tillsammans med Pia Sundhage tog vi fram en film som uppmuntrar till att fler säger ifrån och i Almedalen framförde Emil Jensen en helt ny text kopplat till medrasist. Uppläsningen blev fullsatt. I Almedalen placerade vi också teskedar med tips på hur man säger ifrån. Genom att använda teskedar vi vill visa att det inte behöver vara en så stor grej att säga ifrån. Kampanjen har blivit en del av Teskedsordens arbete och kommer att fortsätta framöver med olika aktiveringar.

canan yasar