Byggterapi för Sverige bygger ut

fb-cover-1.jpg

Utmaning
Byggsektorn lider idag av en allvarlig kompetensbrist och många utbildningsplatser står tomma. Dessutom har byggbranschen problem med strukturer som exkluderar både kvinnor och andra minoriteter i samhället. För att råda bot på detta bildades projektet ”Sverige bygger ut”, med syftet att hitta nya innovativa utbildningsmetoder för de kommunala byggutbildningarna i Stockholmsregionen och samtidigt locka till sig en mångfald av ansökanden.

Lösning
Byggbranschen dras med många stereotyper och fördomar och sällan lyfts det som är bra med branschen. Därför drog Obeya igång kampanjen ”Byggterapi”. Vi ville uppmärksamma forskningen som visar att det är bra för välbefinnandet att jobba med händerna, och att det finns ett mervärde i att få skapa och se sitt arbete ta form och växa. Under några tillfällen fick de som var intresserade av utbildningen prova olika moment inom bygg. Det var terapeutiska aktiviteter som att gjuta betong, hyvla trä och lära sig rätt slipmetod.

Resultat
Byggterapi plockades upp av flera nyhetsmedier, däribland SVT nyheter, DN och Sveriges radio. Vi fick också med oss en av byggbranschens få kvinnliga influencers, Byggsandra, som ambassadör för projektet. Tack vare den stora responsen från medier lyckades Sverige bygger ut med att nå ut till sin målgrupp.

canan yasar