Content och community management för Experis

Utmaning
Rekryteringsföretaget Experis verkar i en bransch där de flesta aktörer har svårt att sticka ut från mängden och sätta avtryck i målgruppen. Det är lätt att prata om jobben som förmedlas, men varför ska kandidaten gå via just Experis? Här behövdes ett tydligare grepp kring vem företaget ska vara i målgruppens ögon, vad man ska prata om externt och hur ofta man ska göra det.

Lösning
Efter en granskning av de egna digitala kanalerna i relation till konkurrenternas tog vi fram en plan för ett nytt arbetssätt med Experis content. För att skilja oss från konkurrenterna tog vi sikte på en mer känslofylld relation med målgruppen. Med ”ökat jobbsjälvförtroende” som paraplybegrepp för syftet med arbetet har vi plockat fram idéer och producerat innehåll till samtliga sociala medie-kanaler och företagets blogg. Vi har även tagit fram ett bildmanér för att ge en tydligare helhetsbild av Experis i målgruppens flöden, och planerar köpt innehåll i de digitala kanalerna i samråd med företagets mediebyrå.

Resultat
Arbetet är pågående men redan efter några veckor med det nya arbetssättet gick det att utläsa ett ökat engagemang i alla kanaler. Inläggen driver trafik till blogg och hemsida. Tack vare det bildmanér som nu finns lättillgängligt är bildflödet i kanalerna mer tydligare och gör inlägg i Instagram stories lättare att läsa.

canan yasar