Rassekollen för Teskedsorden

Rassekollen_fb_bild.png

Utmaning
Teskedsorden jobbar outtröttligt för att väcka dialog om mångfaldsfrågor i samhällets alla åldersgrupper. I början av 2019 hade man en längre tid tampats med utmaningen att nå en yngre målgrupp med kunskap om organisationen. Fokus var främst på att öka kännedomen om Teskedsorden och att skapa dialog om arbetet hos ungdomar och unga vuxna.

Lösning
Värderingar och normer står högt upp på agendan när det kommer till ungas val av partner. Det här ville vi ta fasta på i samband med årets mest dejtvänliga dag. Inför Alla hjärtans dag 2019 tog vi fram Rassekollen – ett frågeunderlag med fokus förtryck, framförallt på rasism. Kampanjen syftade till att inleda samtal om viktiga och aktuella samhällsfrågor på ett vasst men samtidigt enkelt vis. Med de färdiga frågorna underlättade vi för människor som dejtar att närma sig svåra frågor.

Resultat
Kampanjen blev uppmärksammad på flera håll i sociala medier och bidrog till en avsevärd ökning av följare i den yngre målgruppen på Teskedsordens Instagramkonto. Rassekollen gjorde också att nya samarbetspartners öppnade ögonen för Teskedsorden

canan yasar