Filmriket

Utmaning
Det har blivit allt viktigare för barn och unga att tidigt få lära sig att vara källkritiska. Medie- och informationskunnighet implementeras mer och mer i skolorna, men utgår ofta från text. Idag tar dock rörlig bild upp en stor del av informationsflödet och film har blivit allt lättare att manipulera.

Därför lanserade Filmriket en filmpedagogisk webbplattform vars syfte var att ge barn och unga i grundskoleålder verktyg att skapa, tolka och kritiskt granska rörlig bild. Projektet finansierades av Svenska Filminstitutet och Postkodsstiftelsen. Obeya fick i uppdrag att lansera plattformen som riktade sig till filmpedagoger, skolpersonal och elever.

Lösning
Obeya tog fram en lanseringsplan som innebar en bearbetning till både lokal och nationell media. Målgruppen fanns i hela Sverige. I de lokala utskicken fick en lokal talesperson vara med och uttala sig för att säkra den lokala förankringen. Lanseringen avslutades med ett debattinlägg som lyfte vikten av att barn och unga tidigt får lära sig att skapa och tolka rörlig bild.

Resultat  
Nationellt plockades nyheten upp av Kulturnytt på Sveriges Radio och Filmriket fick ett brett genomslag regionalt och på sociala medier. Debattartikeln skrevs under av Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet, Gabriella Thinsz, Exekutiv producent på UR (Utbildningsradion) och av Lianna Hallsénius, projektledare för Filmriket.

canan yasar