Teskedsorden.se för Teskedsorden

Utmaning
Teskedsordens hemsida hade inte genomgått någon uppdatering på flera år och hanterats av olika människor med olika arbetssätt. Det ledde till att strukturen var rörig och det grafiska intrycket spretigt. För besökare var det svårt att förstå Teskedsordens uppdrag och arbete men också hur man som privatperson kunde engagera sig, vilket är en avgörande faktor för en organisation som är beroende av gåvor. Arbetet med att underhålla sajten var dessutom tidskrävande för personalen då gammal information låg kvar och störde på många håll.

Lösning
Vi agerade projektledare i arbetet för en rejäl omvandling av teskedsorden.se. Den nya sajten skapades i samma publiceringsverktyg som tidigare för att hålla det enkelt för personalen, men utifrån var allting nytt. Tillsammans med designbyrån The Apartment skapade vi en enhetlig grafisk profil och logotyp med ny tagline. Även texter fick en genomgång och inaktuellt innehåll kastades. Ett verktyg för såväl enstaka som återkommande gåvor i form av pengar installerades. På vår rekommendation förändrade organisationen också upplägget för sin gåvoshop och flyttade denna till en extern tjänst, vilket minskade mängden administrativt arbete för personal.

Resultat
Förutom att den nya sajten kräver mindre administrativt arbete av personalen är det enklare för besökaren att förstå organisationens syfte. Tillsammans med den nya loggan och dess tagline har Teskedsordens nya sajt tagit organisationen betydligt mycket närmre sin egna värdegrund; en sajt som är lätt att förstå inkluderar fler av dess besökare. Tack vare den enhetliga grafiska profilen har det också blivit enklare för Teskedsorden att skapa innehåll till sina sociala medie-kanaler.

canan yasar