Lobbying och opinionsbildning

En kurs för dig som vill påverka beslut eller få upp din fråga på den politiska dagordningen. Vi ger dig konkreta verktyg för hur du gör en korrekt lägesanalys, läser av det politiska läget och initierar kontakt med politiker och beslutsfattare. Du får lära dig att ta fram en strategi och konkret handlingsplan samt hur du framför dina konkreta åsikter till beslutsfattare för att underlätta deras arbete.

Kursinnehåll
- Introduktion. Vad är lobbying och opinionsbildning?
- Politisk analys. Hur görs en kartläggning på bästa sätt?
- Strategi. Hur ska vi gå till väga? Hur görs en konkret handlingsplan?     
- Opinionsbildning. Hur skapar du engagemang för din fråga?

Kursen vänder sig till dig som är vill börja arbeta på ett mer strukturerat och strategiskt sätt med opinionsbildning och lobbying. Hur görs en korrekt nulägesanalys, vem eller vilka bör du påverka för bästa utfall och hur skapar du ett tryck underifrån för din sakfråga?

Datum: 16 maj, 9.00–13.00. Kursen ges också den 13 juni, 9.00–13.00. Frukost och lunch ingår.
Antal deltagare: För att få en bra dynamik i gruppen ser vi att det är minst fem deltagare och max tio.
Kursavgift: 6 000 kronor exklusive moms. Vid avanmälan mindre än två veckor innan kurstillfälle debiteras hela kursavgiften.

Kursledare: Amne Ali, pr-konsult på Obeya. Har suttit i kommunfullmäktige i Stockholm i fyra år och suttit som riksdagsledamot våren 2018. Amne har arbetat med strategi och opinionsbildning för ett flertal uppdragsgivare. Annika Miscevic, pr-strateg på Obeya. Annika har arbetat med lobbying, pr och opinionsbildning i över 15 år och hjälpt företag, organisationer och myndigheter att driva sina sakfrågor. Annika har även en lång erfarenhet av partipolitiskt arbete som tjänsteman.

Delta: Anmäl dig genom att skicka ett mejl till amne.ali@obeyapr.se senast två veckor innan kursstart, den 2 maj respektive den 30 maj.

peter-berko-270649-unsplash.jpg